Functional Movement Screen®

The Functional Movement Screen is een screening die toepasbaar is bij sporters en patiënten. De bedoeling is om via 7 testbewegingen de zwakke schakel(s) te zoeken. Op basis van het resultaat van de screening kan men zich een beeld vormen van de probleemgebieden van de persoon en kan er een aangepast oefenschema opgesteld worden. Door het oefenschema te volgen zouden de zwakke schakels ‘sterker’ moeten worden en revalideert de patiënt kwalitatief veel beter en kan de sporter blessures voorblijven (preventie) en gaat het rendement van zijn sportspecifieke training verhogen. FMS wordt in Amerika gebruikt in vele professionele sporten (NFL, NBA, atletiek).

De screening en het daaraan gekoppelde oefenprogramma wordt aanzien als een basisvereiste! Ook in de revalidatie is FMS reeds een gevestigde waarde. Als 1 van de éérsten in België zijn we gespecialiseerd in de afname van de FMS, het opstellen en het begeleiden van de oefenschema’s.