Kinetic Control®

Kinetic Control is bedoeld om ongecontroleerd bewegen, in relatie tot pijn en beperkingen, te hertrainen. Het principe van Kinetic Control werkt volgens een uitgedacht systeem voor onderzoek, diagnose en de classificatie van de bewegingsgerelateerde klachten.

Kinetic Control is specifiek ontworpen voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten en andere professionals in de gezondheidszorg die met pijn en beperkingen te maken hebben.
Recent onderzoek wijst uit dat mensen die pijnklachten hebben afwijkende bewegingspatronen vertonen. Deze verkeerde patronen zorgen voor een te hoge belasting waar normaal gesproken een een lage belasting zou voldoen. Kinetic Control richt zich op de mechanismen van deze afwijkende bewegingspatronen, en hoe ze geïdentificeerd en gemanaged kunnen worden.
De therapeut die volgens het principe van Kinetic Control werkt heeft grondige kennis van het onderzoek, de diagnose, classificatie van dysfuncties in motorische controle en het managen van de relevante onderdelen.

Tevens kunnen de principes van Kinetic Control worden gebruikt om preventief te trainen, te voorkomen dat klachten terugkeren, of om te leren efficiënter gebruik te maken van motorische vaardigheden bij bijvoorbeeld sporters.

Therapeutisch Onderzoek :
De punten waar met name naar gekeken wordt tijdens een onderzoek zijn:

  • De lokatie van het ongecontroleerd bewegen;
  • De bewegingsrichting van ongecontroleerd bewegen;
  • Het vermogen om de ongecontroleerde beweging te corrigeren.