Myofasciale Therapie®

  • Heeft u soms last van spanningshoofdpijn, eventueel als gevolg van een whiplash?
  • Wordt u ’s nachts wakker van knagende pijn zonder aanduidbare oorzaak op echo, RX of scan?
  • Heeft u ooit een hernia gehad en blijft u met uitstralingspijn in uw benen zitten?
  • Kan u het branderig gevoel en de uitstralingspijn in onderarmen/handen niet meer uitstaan?
  • Bent u geopereerd en heeft u atypische pijn na de operatie?
  • Blijft u last hebben van bijvoorbeeld een tenniselleboog die niet reageert op klassieke behandeling of inspuitingen?

Geen ontsteking… wat dan wel?

Pijn is niet altijd het gevolg van ontsteking. Even vaak ligt de oorzaak van pijn in het verkeerd functioneren van spieren met ontwikkeling van pijnpunten (trigger points) in de spieren zelf. Een val, een verkeerd contact of een overbelasting zijn veel voorkomende oorzaken met als gevolg een dysfunctie in de spieren en een typisch pijnpatroon.

What’s in a name?

Acute pijnproblemen zijn gemakkelijker herkenbaar dan chronische pijn. Bij chronische pijn wordt het chronisch myofasciaal pijnsyndroom (CMP) vaak verwisseld met fibromyalgie. CMP is echter veel doeltreffender te behandelen met myofasciale therapie.
We stellen vaak vast dat patiënten pas doorverwezen worden als medische beeldvorming (echo, RX, scan,…) niets aan het licht brengt of als de klassieke behandelingen geen resultaat opleveren. Dat maakt dat nog veel te veel mensen met pijn blijven rondlopen waar myofasciale therapie snel beterschap kan geven.

Naaldtherapie, geen acupunctuur

Myofasciale therapie gebeurt met een fijne, steriele acupuntuurnaald. Het triggerpunt wordt nauwkeurig aangeprikt waardoor de dysfunctie letterlijk uit de spier geprikt wordt met een twitch als objectief kenmerk. Het loslaten van de kleine spierfilamenten en het verdwijnen van het verharde bandje, zeer kenmerkend voor een triggerpunt, zorgen voor het volledig ontspannen van de spier waardoor de gerelateerde pijn verdwijnt. Onmiddellijk na de behandeling kan je een verhoogd spierstijfheid ervaren. Dit is een normaal effect waarbij de afvalstoffen uit het lichaam verwijderd worden

Bij Curactive gaan we een stap verder!

Myofasciale therapie is één van de bouwstenen in een totaal-aanpak. Elke revalidatie/behandeling start vanuit een grondige analyse waarbij we streven naar een optimaal herstel. Zo weten we dat er veel efficiënter geoefend kan worden na het behandelen van de dysfuncties in de spieren.

Voor wie?

Iedereen die om welke reden ook een pijnsyndroom heeft dat uitgelokt wordt door triggerpunten in spieren -en dus niet alleen sporters- komen in aanmerking voor myofasciale therapie.
Volgende situaties verdienen extra aandacht:

  • Langdurig werken in eenzelfde houding bijvoorbeeld PC-werk
  • Ongetrainde situaties waarbij het lichaam te lang onder druk gezet wordt bijvoorbeeld bij een verhuis
  • Typische (sport)letsels na een acute val maar dus ook na een auto-ongeval als gevolg van bijvoorbeeld een whiplash.

Ongekend, onbemind?

Ondanks het feit dat we meer dan 450 spieren in ons lichaam hebben en deze spiermassa verantwoordelijk is voor zo’n 40 à 45% van ons lichaamsgewicht, heeft het “spierorgaan” tot op heden geen eigen medisch specialisme zoals zo goed als elk ander orgaan wel heeft (hart – cardiologie, huid – dermatologie, longen – pulmonologie, …)
Dat maakt dat er minder onderzoek bestaat waardoor de verworven kennis veel minder snel verspreid geraakt.
Onze doelstelling ligt voornamelijk in het verder bekend maken van de therapie om zoveel mogelijk mensen van hun pijnprobleem af te helpen.
Praat erover met je arts en contacteer ons voor meer informatie!

Wat is Myofasciale Therapie

Myofasciale Therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich Trigger Points (T.P.’s). Deze Trigger Points zijn zelfonderhoudende hyperirriteerbare plaatsen in een skeletspier of zijn geassocieerde fascia. Het zijn punten met een uitgesproken drukgevoeligheid, gelegen in een ‘taut band’, dat meestal niet gekend is door de patiënt, daar het meestal niet ligt in de zone waar de pijn wordt ervaren. Tevens hebben ze een specifieke lokalisatie en een uitstralingszone karakteristiek voor elk T.P. binnen een bepaalde spier. Bij elke persoon is de uitstraling van een soortgelijk punt identiek. Door de aanwezigheid van een T.P. heeft de spier geleerd om te contraheren tot juist onder de pijndrempel. De zwakte is meestal niet afkomstig van een atrofie, maar kan aan-getoond worden aan de hand van een spiertest die best bilateraal wordt vergeleken, rekeninghoudend met de dominante zijde. Spierstijfheid is zelden de hoofdklacht en wordt vaak pas duidelijk bij het onderzoek. De stijfheid is te wijten aan de verhoogde spanning ter hoogte van de taut bands. Meestal is een langdurige immobilisatie of overactiviteit van de spier de oorzaak. Trigger Points werden al vanoudsher behandeld door middel van aanprikking en stretchingstechnieken. Dit blijven in de huidige behandeling nog steeds de 2 belangrijkste pijlers waarop de therapie steunt.