NST – Neuro Structural Integration Technique®

N.S.T. is een opmerkelijk effectieve professionele behandelwijze die, wanneer toegepast, een proces van autoregulatie inleidt beginnend in de wervelkolom en als gevolg daarvan een uitgebreide tonusregulatie van de spieren van het lichaam. Het resultaat hiervan is een langdurige verlichting van pijn en dysfunctie plus een toename aan energie. N.S.T. is in essentie een zachteweefseltherapie, bruikbaar om spieren en fascia te ontspannen alsook het psychologisch onevenwicht te normaliseren, door de structurele integriteit van het lichaam te herstellen. Het wordt vaak een contextuele genezingswijze genoemd omdat het belangrijkste doel ervan is om het lichaam als geheel te reïntegreren. Een behandeling bestaat uit een speciale volgorde van handelingen op het lichaam uitgevoerd op een specifieke en systematische wijze. Er vinden geen krachtige manipulaties plaats maar meer een rolbeweging over de spier, pees, ligament of zenuw, gebruikmakend van verschillende mate van druk en ingebouwde rustperiodes om het lichaam de kans te geven te reageren. Hierdoor wordt stapsgewijs het zelfgenezend vermogen (homeostase) ‘wakker’ gemaakt. Tijdens de sessie kan de patiënt diepe ontspanning ervaren teneinde het lichaam een veelomvattende reorganisatie te geven via de natuurlijke activatie van de diverse reflexen van het centraal zenuwstelsel.

Neurostructural Integration Technique