Polariteit Test Therapie®

Levende wezens kunnen maar blijven functioneren en gezond blijven, binnen bepaalde grenzen van de stofwisseling. Deze stofwisseling werkt perfect wanneer er een evenwicht is tussen de opbouwende krachten en de afbrekende krachten. Ideale voeding voor elk mens is dus een voeding die de stofwisseling in een ideaal toerental doet draaien. In dit evenwicht zal de mens gespaard blijven van ziekte en een normaal gedrag vertonen. Ziekten zijn niets anders dan verstoringen van de stofwisseling door een overmaat aan één van deze twee krachten.

Polariteit Test Therapie

Als conclusie kan men stellen dat ieder mens een unieke stofwisseling heeft (unieke stoornis in één van de orgaansystemen). Logisch gevolg is dat ieder levend organisme een specifieke bijsturing nodig heeft van zijn stofwisseling. Ideale voeding op zich bestaat dus niet). Deze diagnose gaat razendsnel. Bijsturing van de gevonden afwijking kan bij voorkeur door middel van voeding, homeopathie, fytotherapie, orthomoleculair… .